OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Vaší objednávku vyřídíme co nejdříve.

2. Může se stát, že část zboží nebude skladem, pak Vás budeme neodkladně kontaktovat.

3. Speciální akce a nabídka zboží v kamenné prodejně a na www.shop4pet.cz platí do vyprodání zásob - pokud už zboží nebudeme moci dodat, nebo ho můžeme dodat za jinou cenu, budeme Vás ihned kontaktovat a uděláme maximum pro vzájemnou dohodu. Případně Vaší objednávku můžete zrušit.

4. Máte možnost do 14 dní vrátit zboží na adresu Slavíkova 1, 1200 Praha 2 Vinohrady. Náklady na dopravu na vrácení zboží hradíte Vy a my Vám vrátíme peníze za zboží - bez dopravného - bylo-li počítáno (pokud zboží není opotřebované, poškozené, použité atd.). Zásilky poslané na dobírku nebudou převzaty.

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky v internetovém nebo kamenném obchodu Shop4pet, Slavíkova 1, 120 00, Praha 2 Vinohrady, provozované Adam Balcar (dále jen prodávající). Adam Balcar, Lojovice 62, 251 69 Velké Popovice, IČO: 49398318

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí od 20.8.2015 pro dodávky krmení, chovatelských potřeb a dalšího zboží a služeb v internetovém a kamenném obchodu Shop4pet.cz na území České republiky, pokud není písemně dohodnuto jinak.

I.

Nabídka sortimentu a služeb
Prodejce nabízí svůj sortiment na webových stránkách www.shop4pet.cz Tento sortiment včetně aktuálních cen, uvedený v základní nabídce, je nabízen pouze do doprodání zásob v obchodě prodejce, nebo u dodavatele. Nebude-li možnost dodat i část objednaného zboží, zákazník má právo stornovat kompletní objednávku. 
Nabídka dostupnosti zboží včetně aktuálních cen je aktualizována 1 x 24hod, tzn. zejména speciální akce, zvýhodněná cena, ekonomy-balení nemusí být aktuální. V tomto případě může zákazník stornovat objednávku.  

Změny parametrů zboží a změny ceny zboží jsou vyhrazeny. Vyobrazení (fotografie)výrobků na webových stránkách nebo jiných materiálech prodávajícího může být pouze informativní. Požadavky na jiné dodávky služby či úpravy  než je nabízené v int. obchodě nejsou možné. Individuální požadavky na dodávky např. velkého rozsahu nebo kvality, směřuje kupující na adresu prodávajícího (telefonicky,E-mailem,osobně), kde bude ihned zpracována. Pracovní doba je uvedena v sekci kontakty

II.

Objednávání
Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami, a že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Každý zákazník, fyzická nebo právnická osoba, může objednávat zboží z nabídky Shop4pet objednávkou v elektronickém obchodě na www.shop4pet.cz, telefonicky, e-mailem, písemně nebo osobně.

Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Smluvní nebo obchodní podmínky kupujícího jsou neúčinné, pokud nejsou prodávajícím písemně či jinak akceptovány. Automatická e-mailová rekapitulace objednávky není potvrzením objednávky. Prodávající je oprávněn objednávku odmítnout zejména v případech zjevné chyby, chyby při přenosu dat, objednání neobvyklého množství, výrazného změny kursu, nedostupnosti zboží, změny ceny v distribuční síti, v tom případě může prodejce nabídnout náhradní řešení.  V těchto případech bude kupující ihned kontaktován a bude s ním dohodnuto případné náhradní řešení. Kupující je oprávněn v těchto případech objednávku zrušit.   
Kupující je uskutečněním objednávky vázán objednané zboží nebo služby odebrat a uhradit.

III.

Dodávky
Dopravu zboží realizuje prodávající ze skladů převážně vlastními dopravními prostředky, případně smluvním veřejným přepravcem. V tomto případě kupující souhlasí s uvedením jeho telefonního čísla nebo e-mailové adresy na doklady připojené k přepravě objednaného zboží. Odběr zboží na kamenné prodejně prodávajícího je možný během prcovní-otevírací doby. Vyúčtování dopravy je počítáno dle ceníku v sekci doprava. 
Zboží je expedováno ve většině případů do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky (v případě platby hotově ihned při převzetí zboží), případně do 2 pracovních dnů od přijetí platby na účet prodávajícího (v případě platby předem na základě vystavené proforma faktury), pokud je zboží na centrálním skladu. V případě nedostupnosti zboží prodávající vždy kontaktuje zákazníka. Společně se zbožím obdrží kupující daňový doklad.  
Nepřevezme-li zákazník zboží (zejména zaslané přepravní službou - PPL, GEIS atd) není prodávající povinnen odeslat znovu zásilku. Zároveň je prodávající oprávněn požadovat platbu předem při další objednávce. 
Nepřevezme-li si zákazník objednávku na osobní odběr do 10 dní od potvrzení o přichystání zboží, prodávající tuto objednávku stornuje. Další objenávku nemusí prodávající akceptovat.

IV.

Ceny a platební podmínky
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku telefonického potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná s cenou na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je prodejní cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající ihned o této skutečnosti informuje kupujícího. Při telefonické objednávce je kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku. Kupující má právo odstoupit od objednávky z důvodů zvýšení ceny oproti potvrzené objednávce a to až do doby převzetí zboží. Jiné nároky jsou oboustranně vyloučeny.

Ceny na prodejních dokladech (faktura, paragon) jsou uváděny včetně i bez DPH. Kupující, kteří jsou plátci DPH, mohou nárokovat odpočet DPH.

Standardní platební podmínky jsou hotově při převzetí zboží kupujícím (při doručení dopravou prodávajícího, při vlastním odběru kupujícím, dobírkou poštou, nebo jiným veřejným dopravcem), nebo platební kartou při osobním odběru na kamenné prodejně. V případě nepřevzetí objednaného zboží má prodávající právo toho odběratele při další objednávce odmítnout, případně požadovat platbu předem, převodem na účet.

V.

DOPRAVA
Platná cena dopravy zboží je uvedena v sekci Dopravné. Ceny dopravného se mohou měnit. 
Platba formou dobírky může být zpoplatněna.

IV.

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží
Kupující má právo do 14 dnů od doručení zboží od smlouvy odstoupit a zboží vrátit (i bez udání důvodu).
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy při nestandardní dodávce zboží, která vyžadovala např.upravu podle přání klienta nebo nutnost objednávky speciálního běžně nerodávaného zboží.
Kupující musí před vrácením zboží o tomto kroku informovat písemně prodávajícího.
Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět na vlastní náklady do sídla prodávajícího Adam Balcar, Slavíkova 1, 120 00 Praha 2, kde prodávající bez odkladu posoudí stav vráceného zboží. 
Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez zjevných vad způsobených užíváním a ve vhodném obalu, který zabrání možnému poškození zboží při přepravě. Zboží posílané zpět není možné zasílat na dobírku.
Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část pouze za vrácené zboží, tj bez dopravného (případně doběrečného). 
Pokud zákazník vrátí zboží opotřebované nebo dokonce poškozené, má dodavatel právo vrácenou částku snížit o hodnotu, která odpovídá poškození nebo opotřebení, případně silně poškozené zboží odmítnout zcela
Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v co nejkratším termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení nepoužitého a nepoškozeného zboží bankovním převodem nebo v hotovosti na prodejně.
Náklady spojené s přepravou vráceného zboží od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující.

VII.

Záruka, reklamace
Na zboží dodávané prodávajícím se vztahují zákonné záruční lhůty a podmínky. 
Dopravu reklamovaného zboží zajišťuje kupující na své náklady do sídla prodávajícího, Slavíkova 1, 120 00 Praha 2. Prodávající vyřídí reklamaci v nejkratším možném termínu, nejpozději však v zákonné lhůtě. 
Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží je bez vady. Pokud se později ukáže, že zboží má nějakou vadu, má zákazník právo na výměnu nebo opravu. Není-li ani jedno z tohoto možné, lze odstoupit od smlouvy.Prodávající může nabídnout při výskytu vady slevu z kupní ceny.
Záruka se nevztahuje na zboží, které je opotřebené jeho používáním.

VIII.

Závěrečná ustanovení
V neuvedených případech se řídí vztahy kupujícího a prodávajícího platným zněním Nového občanského zákoníku.